^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1

we Włodawie

ul. Słowackiego 16
22-200 Włodawa

Tel. 82 572-24-59

E-mail: przedszkole1@o2.pl

Lokalizacja

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie:

Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20.05.2003r.

Statutu Przedszkola Miejskiego nr 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska  Włodawa

Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie - Delegatura w Chełmie

    

Przedszkole, w obecnym budynku, funkcjonuje od czerwca 1986 roku.

Mieści się tu 5 sal zabaw, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, kuchnia oraz szatnia dla dzieci. Nad estetycznym i funkcjonalnym urządzeniem obiektu czuwa cały personel. Do kolorowych salach uczęszcza 130 dzieci, które podzielone są na grupy wiekowe.Obok przedszkola znajduję się plac zabaw z którego korzystają dzieci z przedszkola oraz okolicznych bloków.

Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor oraz 9 kompetentnych i doświadczonych nauczycielek, które systematycznie wzbogacają swoją wiedzę i warsztat pracy poprzez udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

MISJA PRZEDSZKOLA

Istniejemy po to, aby:
 • wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości,
 • kształtować w nim poczucie własnej wartości,
 • uczyć go tolerancji i patriotyzmu,
 • pomagać w pokonywaniu trudności,
 • umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego  i technicznego
 • wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny,
 • rozwinąć kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.
 • Między społecznością przedszkola: dziećmi – rodzicami – pracownikami – panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa.
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci i rodziców.
 • Wychowawcy, rodzice oraz środowisko lokalne tworzą wizerunek przedszkola.
 • W opiekę , edukację i wychowanie dziecka angażują się wszyscy pracownicy oraz rodzice.
 • Nauczyciele pomagają dziecku przezwyciężać „złe chwile”, cierpliwie czekają na jego adaptację , stwarzają mu atmosfer bezpieczeństwa i akceptacji.
 • Zajęcia w przedszkolu są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje.
 • Placówka wspiera rozwój dziecka i pomaga mu w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej, intelektualnej oraz społecznej.
 • Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania i wychowania, współpracują ze sobą.
 • Nauczyciele korzystają z różnorodnych form kształcenia zawodowego, podnosząc swoje kompetencje zawodowe.
 • Wzbogacamy bazę placówki o ciekawe pomoce dydaktyczne, sprzęt i zabawki sprzyjające rozwojowi dziecka.
Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Nr 1 we Włodawie Rights Reserved.