^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1

we Włodawie

ul. Słowackiego 16
22-200 Włodawa

Tel. 82 572-24-59

E-mail: przedszkole1@o2.pl

Lokalizacja

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

O Nas

    

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie to placówka publiczna zlokalizowana przy ulicy J.Słowackiego 16. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska Włodawa, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie. Przedszkole w obecnym budynku funkcjonuje od czerwca 1986 roku. Placówka zajmuje piętrowy budynek, w którym mieści się 5 sal zabaw, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, kuchnia oraz szatnia dla dzieci. Do placówki uczęszcza 123 dzieci, które są podzielone na grupy wiekowe. Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor oraz dziewięć nauczycielek, a także dwóch specjalistów: neurologopeda i pedagog przedszkolny. Ogółem zatrudnionych jest 27 osób. Obok przedszkola znajduje się duży, nowoczesny plac zabaw, z którego korzystają zarówno dzieci z przedszkola, jak i z okolicznych bloków.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom, rodzicom oraz otwartym na ich potrzeby.
 • Dzieci w przedszkolu są traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom w procesie przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej.
 • Przedszkole organizuje zajęcia dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Przedszkole rozwija kompetencje językowe, matematyczne i cyfrowe.
 • Przedszkole promuje czytelnictwo, zarówno wśród dzieci, jak i rodziców/opiekunów.
 • Przedszkole prowadzi działania w zakresie preorientacji zawodowej dzieci.
 • W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka zawarte w „Konwencji o Prawach Dziecka”.
 • Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
 • Przedszkole kształtuje u dzieci postawy moralne, proekologiczne i prozdrowotne.
 • Rodzice są partnerami przedszkola – uczestniczą i współorganizują życie grupowe
  i przedszkolne.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki, gotową podnosić swoje kwalifikacje zawodowe według potrzeb placówki.
 • Pracownicy przedszkola dokonują okresowo ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które wytyczają im kierunek dalszej pracy.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności i odnoszą sukcesy.
 • Placówka integruje się ze środowiskiem lokalnym, współpracuje z nim.
 • Przedszkole dzięki swojej aktywności, profesjonalnej działalności oraz promocji jest znane i cenione w środowisku lokalnym        
 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat
  do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń wpływa na wysoki poziom pracy.
Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie Nr 1 we Włodawie Rights Reserved.